فرصت های شغلی

در صورت تمایل می توانید اطلاعات و رزومه خود را جهت همکاری با مجموعه ارسال کنید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

لازم به ذکر است ما امکان جذب امریه دانش بیان مطابق با آیین نامه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان کشور را داریم.


  فرصت های شغلی

  در صورت تمایل می توانید اطلاعات و رزومه خود را جهت همکاری با مجموعه ارسال کنید.

  همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

  لازم به ذکر است ما امکان جذب امریه دانش بیان مطابق با آیین نامه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان کشور را داریم.

  مایلیم بیشتر از شما بشنویم

  021-88936079