بایگانی برچسب: انتقال صدا یا همان مکالمات تلفنی در بستر اینترنت (VOIP: Voice Over IP)

گزارشی پیرامون OTT و بازار ویدیوی ترکیه

ترکیه در سه سال گذشته شاهد رشد قابل‌توجهی در بازار ویدیوهای درخواستی اشتراکی (SVOD: Subscription...