بایگانی برچسب: انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین

شکل‌گیری دومین کمیته تخصصی در انجمن VOD

توسعه بازار در دستور کار قرار گرفت دومین کمیته تخصصی انجمن شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین...