بایگانی برچسب: رفتارهای ضد رقابتی vodها

استاد دانشگاه امام صادق: حاکمیت باید با رفتارهای ضدرقابتی VODها مقابله کند

امیراحمد ذوالفقاری، اقتصاددانِ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، باور دارد دولت به‌ عنوان تامین‌کننده...

1 دیدگاه