بایگانی برچسب: سامانه‌ی نمایش ویدیویی (OTT: Over-The-Top)

گزارشی پیرامون OTT و بازار ویدیوی ترکیه

ترکیه در سه سال گذشته شاهد رشد قابل‌توجهی در بازار ویدیوهای درخواستی اشتراکی (SVOD: Subscription...