بایگانی برچسب: علی مجیدی

ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن صنفی ویدئوی برخط انتخاب شد

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی برخط برگزار و ترکیب جدید هیئت مدیره...

نگرانی موسسات فعال VOD از خشکاندن ریشه تولید در این عرصه

به نقل از انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین: لزوم ایجاد اتحاد بیشتر در...

1 دیدگاه