بایگانی برچسب: محمحسن شانه ساز زاده

نگرانی موسسات فعال VOD از خشکاندن ریشه تولید در این عرصه

به نقل از انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین: لزوم ایجاد اتحاد بیشتر در...

1 دیدگاه