بایگانی برچسب: محمد مهدی عسگرپور

شکل‌گیری دومین کمیته تخصصی در انجمن VOD

توسعه بازار در دستور کار قرار گرفت دومین کمیته تخصصی انجمن شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین...

نگرانی موسسات فعال VOD از خشکاندن ریشه تولید در این عرصه

به نقل از انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین: لزوم ایجاد اتحاد بیشتر در...

1 دیدگاه