بایگانی برچسب: دومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا)

دومین نمایشگاه ملی رصتا

با حضور رسانه های آموزشی، صداپایه، کاربر محور و شبکه نمایش خانگی برگزار می شود