بایگانی برچسب: نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر

دومین نمایشگاه ملی رصتا

با حضور رسانه های آموزشی، صداپایه، کاربر محور و شبکه نمایش خانگی برگزار می شود