بایگانی برچسب: نمایشگاه ملی رصتا

دومین نمایشگاه ملی رصتا

با حضور رسانه های آموزشی، صداپایه، کاربر محور و شبکه نمایش خانگی برگزار می شود